Coaching & Teambuilding

Clinics en Workshops worden in de regel gegeven in Apeldoorn of Olst. Daarnaast is het ook mogelijk het programma op een door u gewenste locatie te laten plaatsvinden. Een clinic is altijd in combinatie met één van onze coaches of in samenwerking met uw eigen coach. In een persoonlijk gesprek inventariseren wij welke specifieke vraagstukken binnen uw organisatie leven. Deze informatie stelt ons in staat een uniek en uitdagend programma voor u samen te stellen.

Dwaalt de herder dan dolen de schapen

Workshops

Coaching & Clinics

Hoewel Sheepdog eXperience de clinic met behulp van Border Collies en schapen begeleidt en coördineert, zijn het de deelnemers zelf die elkaar de spiegel voor houden en inzichtelijk maken hoe hun onderlinge relaties werkelijk in elkaar steken! Humor, warmte, respect en veiligheid zijn hoofdingrediënten waarmee wij groepen coachen. Deelnemers maken dingen mee die de meesten nog nooit gedaan hebben. Waarom zitten we bij elkaar, welke kwaliteiten heeft onze groep, wat is ons hogere doel en wat willen we bereiken? Wederzijds vertrouwen en een open communicatie is hierbij essentieel. De coach is begeleider van het groepsproces en bewaakt daarbij of de voorgenomen stap past binnen de kaders die door de groep zijn vastgesteld.

Teambuilding & Workshops

Naast ons coachingsprogramma verzorgen wij in het kader van teambuilding ook inspirerende workshops en demonstraties. Dat kan bijvoorbeeld een teamuitje met collega’s of relaties zijn maar ook een leerzame onderbreking van uw vergadering of productpresentatie. Iets minder diepgaand dan onze clinics, maar daarom zeker niet minder leuk!

Clinic
Anders_zoeken